Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte
Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte

Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parka identitāte

Darba uzdevums

Tika izstrādāta jauna grafiskā identitāte: zīmola koncepts, logotips un simbols, zīmola vizuālās izteiksmes līdzekļi, tika izstrādāts jauns, unikāls burtveidols, ikonu un piktogrammu dizains, to lietojums, izveidota krāsu lietojuma sistēma, komunikācijas materiālu dizains un zīmola grāmata.

___

  • Logotips
  • Identitāte
  • Mārketinga materiāli
  • Dizaina sistēma